Midzomer Festival

De 36e editie!
21 juni 2024
21 juni 2024

Privacyverklaring

Midzomerfestival

Bestuur midzomerfestival vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of hoe je aan kunt geven als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens.

 

Gebruik persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacy verklaring geven wij graag duidelijkheid oever wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wij verwerken alle persoonsgegevens die u aan het midzomerfestival verstrekt.
Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, email adressen, geslacht, geboortedatum en betaalgegevens.

 

Gebruik van foto’s

Midzomerfestival.nl maakt in alle redelijkheid gebruik van foto’s van de leden en bezoekers ten behoeve van onze eigen website en/of sociale media. Indien u hiervoor geen toestemming geeft. Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van het midzomerfestival.

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het uitvoeren van de administratie, berichtgeving naar bezoekers en sponsoren vanuit het bestuur. Ook voor alle communicatie rondom de werkzaamheden van het organiseren van het midzomerfestival worden deze gebruikt.

 

Verstrekking aan derden

Door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien de verstrekking van gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking.

 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens, het midzomerfestival treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die het midzomerfestival verwerkt. Wij zullen deze, zo snel mogelijk na uw verzoek verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij de administratie van de vereniging zitten kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Geheimhoudingsplicht

Voor alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten binnen en voor onze organisatie geldt een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat geheimhouding in acht wordt genomen over alles wat u over de organisatie en leden te weten bent gekomen waarvan u als vrijwilligers het vertrouwelijke kan vermoeden. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de organisatie gerechtigd de vrijwillige werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Contactgegevens

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt kunt u met ons contact opnemen. 

E-mail: info@midzomer-festival.nl

Handelsnaam: Stichting Midzomernachtfestival Nieuw-Amsterdam/Veenoord

KVK nummer: 41020094

BTW nummer: NL8-30.06.433.B.01

Adres: Nieuweweg 60 b, 7844 NG Veenoord

 

Bewaarbeleid

Gegevens die door ons in beheer zijn worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze webpagina gepubliceerd.

Scroll naar boven